Oznakowanie CE 

na tapetach AS Creation

Oznakowanie CE umieszczone na produktach budowlanych oznacza, że spełniają one wymagania dyrektyw UE. Umieszczenie oznakowania CE na etykiecie produktu jest deklaracją producenta, że produkt spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw UE dotyczących produktów budowlanych.

Od dnia 01.07.2013 r. producenci wyrobów budowlanych objętych normami zharmonizowanymi wystawiają deklarację właściwości użytkowych. Deklaracja właściwości użytkowych (DoP = Declarance of Performance) zastępuje dotychczasową deklarację zgodności. Poprzez wystawienie deklaracji właściwości użytkowych producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność wyrobu budowlanego z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi. Dla wszystkich naszych produktów, podzielonych na typy zgodnie z normą EN 15102, zostały sporządzone deklaracje właściwości użytkowych, które można pobrać z naszej strony internetowej. Numery odpowiednich deklaracji właściwości użytkowych (DoP 1, itd.) znajdują się na etykietach wraz z oznakowaniem CE.

Dop 1 - Winyl piankowy na papierze

Dop 2 - Compact Winyl na papierze

Dop 3 - Winyl piankowy na papierze

Dop 4 - Compact Winyl na fizelinie

Dop 5 - Tapety białe do malowania Mastervlies Pro, Pigment 3D itp.